KONTAKT

PIZZERIA STELLA

HRUBÝ ŠÚR

MAIL : pizzeriastella@pizzeriastella.sk

TEL :  vedúca : 0911 152 870

prevádzka : 0950 368 801 / 0944 444 644